Psychomotorische therapie ten behoeve van het verminderen van impulsieve agressie bij patiënten met PTSS.

Bij deze interventie gaat het om psychomotorische therapie ten behoeve van het verminderen van impulsieve agressie bij patiënten met PTSS. Een deel van de mensen die te maken heeft gehad met één of meerdere traumatische gebeurtenissen, ontwikkelt een posttraumatische stress-stoornis. Kenmerkend voor psychotrauma is dat schokkende ervaringen niet verwerkt worden waardoor cognitieve, emotionele en lichamelijk aspecten van de schokkende ervaring niet geïntegreerd zijn. Impulsieve agressie kan worden omschreven als ongepland, ongecontroleerd gedrag dat wordt gedreven door emotie. Impulsief agressief gedrag wordt gekenmerkt door verbaal of non-verbaal gedrag dat schadelijk kan zijn voor het individu, de ander of zijn omgeving. Hoewel er bij PTSS ook sprake kan zijn van andere vormen van agressief gedrag, is het grootste deel impulsief en reactief van aard. De interventie maakt deel uit van de traumabehandeling. Zowel in deze interventie als in de andere onderdelen van de traumabehandeling worden cognities, emoties, lichaamssensaties en gedrag die door de traumatische ervaring hun onderlinge samenhang zijn kwijt geraakt, weer aan elkaar verbonden.