DatabankVaktherapie

Praktijkonderzoek naar interventies. Dans en beweging in Justitiële Jeugd­ inrichtingen en Gesloten Jeugdzorg.

Binnen het RAAK-project zijn de interventies danstherapie en psychomotorische therapie onderzocht op best practices, door het inzetten van methoden uit de natura- listic inquiry en grounded theory. Duidelijk is geworden dat danstherapie en psychomotorische therapie binnen de JJI en GJ twee verschillende interventies zijn. Binnen dans- therapie ligt de nadruk vooral op de kerngebieden zelf- beeld en emotie, waar met behulp van het opbouwen van de therapeutische relatie door middel van mirroring en het inzetten van de Laban Bewegingsanalyse voorbeelden uitgewerkt worden. Binnen psychomotorische therapie is in dit werkveld spanningsregulatie een nadrukkelijk behandeldoel, met eigen specifieke aandachtspunten, afwijkend van de kerngebieden uit het pilotproject. Deze aandachtspunten, lichaamsbewustzijn, copingvaardigheden, interactie en cognitie worden eveneens gepresenteerd in dit artikel. Over de gepresenteerde interventies bestaat consensus, zodat ze gezien kunnen worden als practice-based evidence.