DatabankVaktherapie

Praktijkonderzoek naar interventies. Dramatherapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg.

Dit artikel geeft een kijkje in de handleiding dramatherapie binnen Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugd- zorg die begin 2011 verschijnt. De handleiding omvat de rationale, methode, doelen, werkwijzen, werkvormen, technieken en de fasering die in dramatherapie bij deze jongeren worden toegepast. In dit artikel wordt met name ingegaan op de kerngebieden Emoties, Zelfbeeld en Interactie. Methoden en werkvormen die bij deze kerngebieden worden toegepast worden met typerende voorbeelden uitgelegd.