DatabankVaktherapie

Psychomotorische therapie en cognitieve gedragstherapie. Een behandelmodule voor ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten.

Dit artikel beschrijft hoe de psychomotorische therapie is geïmplementeerd in een behandelmodel voor cliënten van 65 jaar en ouder met onverklaarde lichamelijke klachten en wat de essentiële waarde van de psychomotorische therapie is binnen de behandeling. De behandelmodule is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en heeft als uitgangspunt het protocol van Speckens et al. (2004), waarin gebruik wordt gemaakt van het gevolgenmodel. Tijdens de behandelmodule wordt geprobeerd de in stand houdende factoren van de klacht te doorbreken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Bij de psychomotorische therapie worden cliënten bewust gemaakt van de in stand houdende factoren en wordt geprobeerd deze stapsgewijs te veranderen. Psychomotorische therapie zorgt voor het opdoen van nieuwe, vooral positieve ervaringen, waarbij er een koppeling wordt gemaakt naar de thuissituatie. Juist het opdoen van deze ervaringen maakt dat het voor ouderen beter beklijft.