DatabankVaktherapie

Kritisch opleiden. Evidence-based practice in de bacheloropleiding Creatieve Therapie van Zuyd Hogeschool

De opleiding Creatieve Therapie van Zuyd Hogeschool leidt studenten op tot kritische professionals die bewust en onderbouwde keuzes maken in dialoog met de cliënt bij het beantwoorden van diens hulpvraag. Het gebruik van evidence-based practice (EBP) speelt hierin een belangrijke rol. Dit artikel beschrijft hoe de opleiding vanuit de samenwerking binnen de Platformwerkgroep EBP en diagnostische analyses van gesprekken met docenten, studenten en het stagewerkveld, de kwaliteit van EBP-onderwijs in het curriculum wil waarborgen en vernieuwen.