DatabankVaktherapie

Trauma, lichaamsbeleving en seksualiteit. Evaluatie van een behandelprogramma met psychomotorische en verbale groepstherapie.

In dit onderzoek wordt nagegaan of cliënten in behandeling bij Centrum '45 baat hebben bij een seksespecifieke en focale behandeling met als thema lichaams- en seksualiteitsbeleving. De behandeling bestaat uit bewegings-, lichaamsgerichte en verbale componenten. Vragenlijsten op het gebied van lichaamsattitude (VLA), lichaamswaardering (BCS) en lichaamsbewustzijn (SAQ) alsmede een klachtenlijst (SCL-90) werden ingevuld vlak voor, meteen na en zes maanden na de behandeling. Significante verbetering werd gevonden voor de BCS, klinische relevante verbetering voor de SAQ. Tevens werden genderverschillen geconstateerd op het gebied van psychische klachten.