Drama na drama. Een stabilisatiemethode voor ernstig getraumatiseerde jongeren.

Dit artikel beschrijft een dramatherapeutische groepsbehandeling voor jongeren die ernstig getraumatiseerd zijn, waarbij verwerking van de trauma's nog niet mogelijk is. Dramatherapie is vanwege het speelse, non-verbale karakter uitermate geschikt om in te zetten bij jongeren met als doel stabilisatie. De auteur beschrijft aan de hand van theorie, met daarin de Window of Tolerance als basisconcept, hoe er met de jongeren gewerkt kan worden. De methode wordt toegelicht door een concrete casusbeschrijving en een aantal werkvormen.