Lichaamsbeleving en complex trauma. Een exploratieve studie.

In dit exploratieve onderzoek staat het verband tussen traumagerelateerde klachten en lichaamsbeleving (subdimensies lichaamsattitude, lichaamsbewustzijn en lichaamswaardering) centraal. Dit onderzoek toont aan dat cliënten met complex trauma ook veel problemen ervaren op het gebied van lichaamsbeleving. De correlatie tussen de dissociatieve klachten en lichaamsbeleving is matig sterk negatief. De correlatie tussen traumagerelateerde klachten en lichaamsbeleving is minder sterk. Het is van belang dat er binnen de behandeling van traumagerelateerde en dissociatieve klachten aandacht is voor de lichaamsbeleving. De psychomotorische therapie lijkt bij uitstek een behandelvorm om hier een bijdrage in te leveren.