DatabankVaktherapie

Leven met een trauma. Een stabiliserende module binnen de beeldende vaktherapie.

In dit artikel beschrijft de stabiliserende module 'Leven met een trauma'. Het denkkader van deze module is opgezet rond een raamwerk van thema's waar weer specifieke werkopdrachten aan zijn gekoppeld. De opdrachten zijn eclectisch en veelal kunstanaloog geïnspireerd. De praktijkervaring leert dat dit beeldende aanbod de cliënt helpt om enerzijds vroeger, nu en later met elkaar in verbinding te ervaren en anderzijds hier en nu de regie te hebben om bepaalde ervaringen te parkeren. De module helpt de cliënt het huidig leven vorm te geven met oog voor de toekomst. Een korte casusbeschrijving illustreert tenslotte de kernkwaliteiten van de opdrachten.