DatabankVaktherapie

Muziektherapie en emotieregulatie. Een pilotstudie bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking.

Deze verkennende studie richt zich op het effect van muziektherapie op de emotieregulatie van forensische LVB-patiënten. Emotieregulatieproblematiek is een belangrijke risicofactor voor delinquent gedrag en is tevens een belangrijke indicatie voor verwijzing naar muziektherapie. Middels een kwantitatief effectonderzoek (n=10) zijn twee groepen door een voor- en nameting met elkaar vergeleken. Eén groep volgde tien weken muziektherapie (n=4) en één groep kreeg 'standard care as usual' aangeboden (n=6). Resultaten wijzen uit dat muziektherapie significant effectiever is betreffende het uiten van emoties (p= .022, 2-tailed). Ook laat het onderzoek zien dat binnen de sessie muziektherapie de spanning daalt (p= .038, 2-tailed).