Trauma en psychodrama. De metafoor als brug tussen het onbewuste en het bewuste.

In dit artikel is uiteengezet hoe metaforen en psychodrama-technieken effectief kunnen zijn in een traumabehandeling volgens het driefasenmodel. De eerste fase is gericht op stabilisatie en symptoomreductie, in de tweede fase vindt verwerking van het trauma plaats en in de derde fase is ruimte voor integratie en nieuwe betekenisgeving. Beschreven is hoe het werken met geleide fantasieën, metaforen en rollen aansluit bij deze verschillende fasen. De opgeroepen metaforen bieden bescherming, veiligheid en verhulling, waardoor er uiting gegeven kan worden aan het tot dan toe verdrongen deel van de psyche. Het werken met metaforen en psychodramatechnieken biedt de psychodramatherapeut een inspiratiebron om zorgvuldig af te kunnen stemmen op het proces van de cliënt in de mate van toedekken en openleggen tijdens een traumabehandeling.