DatabankVaktherapie

Een trauma heb je niet alleen. Systemisch werken met beeldende therapie.

De GGZ-richtlijnen voor traumabehandelingen zijn teveel op het individu gericht. Dat houdt de eenzaamheid van getraumatiseerden in stand, evenals die van hun naasten. Het betrekken van partners in de therapie geeft de mogelijkheid om negatieve interactiepatronen te doorbreken en vertrouwen en veilige verbondenheid te creëren. Beeldende therapietechnieken zijn hierbij goed te gebruiken.