DatabankVaktherapie

Verbinding door verbeelding. Vaktherapie beeldend bij vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten.

In dit artikel beschrijven wij de problematiek die optreedt bij cliënten met vroegkinderlijk trauma, met diagnose complexe PTSS en DIS. Behandeling met beeldende therapie verloopt in drie fasen; stabilisatie en symptoomreductie, verwerking, integratie. Door verbeelding worden gefragmenteerde traumatische herinneringen verwerkt en weer verbonden met het levensverhaal van de cliënt. Thema's geven richting aan de behandeling. Bij de doelgroepen komen die deels overeen, maar er wordt anders invulling aan gegeven, afhankelijk van de diagnose.