DatabankVaktherapie

Effectief handelen. Psychomotorische therapie bij trauma en dissociatie.

In dit artikel beschrijft de auteur een psychomotorisch therapeutische werkwijze bij cliënten met dissociatie als gevolg van trauma, gebaseerd op opvattingen uit de yoga- en mindfulnesstradities. De behandeling krijgt vorm aan de hand van de drie pijlers: aandacht, gewaarwordingen en thematisch werken. Doel van de behandeling is de integratie en cohesie van de verschillende delen van de persoonlijkheid. Door middel van een aantal casusbeschrijvingen wordt deze werkwijze geïllustreerd. De cliënt wordt in de behandeling gestimuleerd om te kiezen voor effectief handelen. Nadere onderbouwing vanuit de literatuur en door effectmeting van behandeling is gewenst.