Muziektherapie als agressieregulatie. Een gecombineerd behandelaanbod bij posttraumatische stressstoornis.

Dit artikel beschrijft een agressieregulatiemethode, bestaande uit muziektherapeutische en mindfulnessinterventies bij stagnerende posttraumatische stressbehandelingen, door overmatige boosheid. Practice-based en evidence-based muziektherapeutische vakliteratuur over de behandeling van woede en agressie, alsmede de toepassing van mindfulness op dit gebied, vormen de basis van de methode. De agressieregulatietherapie sluit aan bij de uitgangspunten van de veelgebruikte traumatherapieën EMDR en imaginaire exposure en is voorafgaand aan de traumabehandeling, gelijktijdig of achteraf aan te bieden. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat de overmatige woede ontstaat door vermijding van onderliggende negatieve emoties. Vanuit neurologische en psychofysiologische hoek worden steeds meer onderzoeksgegevens bekend, waarbij de werking van muziek op emoties duidelijker in kaart wordt gebracht. Deze nieuwe inzichten zijn verwerkt binnen de agressieregulatietherapie om cliënten bloot te stellen aan negatieve emoties en deze te leren toelaten. Twee casusbeschrijvingen van PTSS met whiplashproblematiek illustreren de toepasbaarheid van de methode.