DatabankVaktherapie

De Levenslijn. Individuele beeldende therapie voor getraumatiseerde patiënten.

In dit artikel een casusbeschrijving van een individuele behandeling van een patiënte die als kind seksueel misbruikt is. Van Hulst beschrijft hoe zij haar behandelt met de methode De Levenslijn.