In dramatherapie spelen met het onspeelbare. Developmental Transformations voor het behandelen van chronisch getraumatiseerde kinderen.

Chronische traumatisering heeft bij kinderen een sterk negatieve uitwerking op hun verdere ontwikkeling. Daardoor is het van belang om tijdig met traumaverwerking te starten. Gangbare interventies zijn daarvoor niet altijd effectief. In dit artikel is de waarde beschreven van traumagerichte DvT voor de behandeling van chronisch getraumatiseerde kinderen. Met deze methode kan worden aangesloten bij de beperkte speelruimte van het kind en een playspace worden gecreëerd. Door middel van een 'dramatische conversatie' wordt in die playspace zowel de affect- als de impulsregulatie verbeterd, het spel- en dus gedragsrepertoire vergroot en tegelijkertijd door middel van graduele exposure aan traumaverwerking gedaan. Omdat het kind in de vrije improvisatie in de playspace veel momenten van plezier kan beleven, is het denkbaar dat het minder zal vermijden en gemotiveerder zal blijven om de behandeling voort te zetten.