DatabankVaktherapie

'Toekomstmuziek'. Over deskundigheidsbevordering voor muziektherapeuten in de ouderenzorg.

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de doelgroep van muziektherapeuten in de ouderenzorg, gevolgd door een overzicht van de ontwikkelingen in de muziektherapie gericht op ouderen. Door middel van een enquête onder de huidig werkzame muziektherapeuten is onderzocht in hoeverre zij behoefte hebben aan bij- en nascholing die specifiek is voor de doelgroep. De resultaten van deze enquête worden weergegeven en besproken.