DatabankVaktherapie

Vaktherapie in het jongerenwerk. Een positieve ontwikkeling.

Vaktherapeuten (drama, beeldend, dans en beweging, muziek) en jongerenwerkers zochten gezamenlijk naar invulling van de transitie in de Jeugdzorg. Daartoe hebben zij Communities of Practice ingericht. Middels participerend actieonderzoek en responsieve evaluaties werden interprofessionele interventies afgestemd op kwetsbare jongeren. Het doel was om beschermende factoren van jongeren te bevorderen en externaliserend probleemgedrag te voorkomen. Het evaluatieonderzoek toont aanwijzingen dat de interventies een bijdrage lijken te leveren aan de sociale ontwikkeling en het zelfbeeld van jongeren. De ontwikkelde innovatieve samenwerkingsverbanden en interventies lijken een veelbelovend perspectief om het proces van empowerment van kwetsbare jongeren te bevorderen.