DatabankVaktherapie

Onderzoek binnen masteropleidingen. Hoe masterstudenten vaktherapie een onderzoekende attitude ontwikkelen.

In dit artikel schetsen de drie masteropleidingen in vaktherapie hoe zij onderzoek benaderen binnen hun opleiding. Aan bod komen onder meer de manier waarop de studenten onderzoeksvaardigheden aanleren, de gebruikte onderzoeksbenaderingen en de (inter)nationale plaatsbepaling van de masteropleidingen.