DatabankVaktherapie

Meten is méér dan weten. Proces- en resultaatmeting bij beeldende therapie: de casus persoonlijkheidsstoornissen.

In dit artikel gaan we in op proces- en resultaatmeting in beeldende therapie. Daartoe schetsen we eerst een kader voor de verschillende vormen van meten: werkzaamheid en doeltreffendheid onderzoek, proces- en resultaatmeting. De verschillende vormen van meten hebben elk hun eigen betekenis en leiden tot daarbij passende conclusies. Zo vraagt onderzoek naar werkzaamheid een experimentele aanpak, met het oog op het toetsen van causale relaties. In het monitoren van de dagelijkse behandelpraktijk gaat het vooral over proces- en resultaatmetingen. Die leiden tot inzicht en zinvolle feedback maar bieden ook aanknopingspunten voor hypothesen over wat er precies aan de hand is. We werken proces- en resultaatmeting uit aan de aan de hand van persoonlijkheidsproblematiek cluster B/C in relatie tot beeldende therapie. We spitsen de analyse toe op de totstandkoming en het klinisch gebruik van de beeldende therapie vragenlijst voor persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C (BTV-PS B/C). We gaan daarbij in op de betekenis van scores en hoe deze kunnen leiden tot bijstelling van de therapie. Het terugkoppelingsgesprek met de cliënt over de gemeten uitkomsten draagt bij aan inzicht in de werkzaamheid van de beeldende therapie en aan de therapeutische relatie. Aldus beschouwd is meten méér dan weten, het verhoogt de kwaliteit van de lopende behandeling.