'Beweging in Trauma'. Psychomotorische therapiemodule in de stabilisatiefase van complex trauma.

Cliënten met complex trauma hebben onvoldoende baat bij de huidige, cognitief georiënteerde behandelvorm. Een psychomotorische behandeling gericht op regulatie van psychofysiologische arousal lijkt geëigend in de stabilisatiefase. Hiertoe is een module ontwikkeld door de Werkgroep moduleontwikkeling RAAK, onderdeel van de Werkveldgroep Trauma van de NVPMT. Thema's die aan bod komen zijn lichaamssignalen, grenzen, veiligheid, plezier beleven, spelen, acceptatie, eigen wensen en behoeften, keuzes mogen maken. De vraag of de inzet van deze module een meerwaarde is in de behandeling, wordt onderzocht middels een quasi-experimenteel onderzoeksdesign. Dit onderzoek zal halverwege 2016 afgerond worden.