DatabankVaktherapie

Meetinstrumenten in beeldende therapie. Een inventariserend onderzoek naar de kennis en het gebruik van meetinstrumenten.

Door de huidige tendens in het zorgstelsel wordt meten in de zorg, en daarmee ook in de beeldende therapie, veel belangrijker. Aan beeldend therapeuten wordt gevraagd om aan te tonen dat de therapie daadwerkelijk resultaat boekt. Gebruikmaken van een meetinstrument is een manier om aan deze vraag te kunnen voldoen. Door middel van een online enquête is het huidige toestandsbeeld in Nederland in kaart gebracht. Hierbij is er gekeken naar de kennis, training en het gebruik van meetinstrumenten. Verder zijn de respondenten bevraagd naar welke behoeftes er nog liggen op het gebied van meetinstrumenten en het krijgen van scholing en dergelijke omtrent meetinstrumenten. Het onderzoek toont voornamelijk aan dat beeldend therapeuten grote behoefte hebben aan een bruikbaar instrument en meer kennis over meten in beeldende therapie.