DatabankVaktherapie

Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Behandelresultaten van beeldende therapie bij cliënten met autismespectrumstoornissen.

Dit artikel beschrijft een korte inventarisatie naar beeldende therapie bij cliënten met ASS. De methode van onderzoek is deels beschrijvend, deels cijfermatig. Een op de vier beeldend therapeuten werkt met de doelgroep ASS. Uit het onderzoek komt naar voeren dat mensen met ASS in beeldende therapie voor diverse problemen worden behandeld. Volgens respondenten draagt beeldende therapie bij 50-100% van de cliënten bij aan een verbetering. Bij gebrek aan systematische metingen kan dit niet met cijfers gestaafd worden. Een gestandaardiseerd behandelaanbod draagt bij aan de profilering van het beroep en vergemakkelijkt de systematische resultaatmeting. Zo kunnen behandeling en resultaten zichtbaar worden voor cliënt, verzekeraar en de overheid.