(Be)Leef in de wijk. Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Het project ‘(Be)Leef in de wijk’ richt zich op de vraag hoe vaktherapeuten op structurele wijze samen kunnen werken met behandelteams in de leefomgeving van mensen met met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en zo te kunnen zorgen dat vaktherapie op het best mogelijke moment (bijvoorbeeld vóór een dreigende crisissituatie) en in de best mogelijke omgeving (bijvoorbeeld thuis, op het werk of op een dagbehandelingslocatie) kan worden ingezet. Dit artikel beschrijft de aanleiding en aanpak van dit lopende project, waarin een verwijs- en behandelroute voor de inzet van vaktherapie bij mensen met LVB in en rondom behandelteams die wijkgericht werken wordt ontwikkeld. Om het proces en de waardering door betrokkenen te kunnen evalueren wordt deze verwijs- en behandelroute vanaf het najaar 2016 binnen twee FACT-LVB-teams getoetst.