DatabankVaktherapie

Project ‘Dementie en muziektherapie’. Professionalisering en kennisdeling.

In dit artikel wordt het project ‘Dementie en muziektherapie’ beschreven, dat heeft plaatsgevonden in 2016. Doel, werkwijze en verloop worden weergegeven. Centraal in het project stond het proces van kennisdeling en professionalisering. De resultaten van het project zijn onder andere een coalitie, draagvlak bij de betrokkenen en een lijst met interventies die bruikbaar zijn en kunnen worden uitgevoerd in de praktijk. Een nieuwe fase van het project, gericht op implementatie, wordt voorbereid.