DatabankVaktherapie

Het Expressive Therapies Continuum. Een theoretisch raamwerk voor de beeldende therapie.

Het ETC is een theoretisch raamwerk, uitgediept door Hinz (2009), dat bestaat uit vier niveaus die zich opbouwen in ontwikkelingshiërarchie. De bipolaire niveaus (kinesthetischsensorisch, perceptueel-affectief en cognitief-symbolisch) bestaan uit twee componenten die basale en meer complexe informatieverwerkingsprocessen representeren. Het vierde niveau betreft de creativiteit. Vanuit neurowetenschappelijke inzichten kunnen kritische kanttekeningen bij het ETC geplaatst worden. Het ETC biedt echter door de analytische blik op beeldend werken vanuit informatieverwerkingsprocessen concrete handvatten en een gemeenschappelijke beroepstaal voor de praktijk. Daarnaast biedt het ETC een kader voor wetenschappelijk onderzoek binnen de beeldende therapie en kan vanuit nieuwe neurowetenschappelijke inzichten het raamwerk aangescherpt worden.