DatabankVaktherapie

Zing en Groei: muziektherapie voor ouders met jonge kinderen. De ontwikkeling van een interventie en een innovatief project.

Dit artikel beschrijft de muziektherapeutische interventie Zing en Groei die op dit moment door een projectgroep in Nederland wordt ontwikkeld. Zing en Groei heeft tot doel om de interactie tussen ouder en kind te verbeteren, de ouder-kindrelatie te versterken en de draagkracht en zelfredzaamheid van ouders te vergroten. Zing en Groei kan bij uiteenlopende problemen worden ingezet, zowel preventief als ook curatief. In een innovatieproject in Nijmegen werd Zing en Groei als preventieve interventie in de wijk aangeboden. Ouders met jonge kinderen namen deel aan kortdurende groepsmuziektherapie. Uit de evaluatie met ouders, verwijzers en muziektherapeuten blijkt dat de door ouders ervaren opvoedingsbelasting weliswaar niet verminderde maar ouders en verwijzers de interventie desondanks als zinvol, effectief en plezierig ervoeren. De betrokken muziektherapeuten observeerden bij de ouders duidelijke vooruitgang op het gebied van sensitiviteit, betrokkenheid en acceptatie van hun kind.