Imaginaire confrontatie in actie. Onderzoek naar de resultaten van een psychomotorische exposure-interventie bij PTSS.

In dit artikel wordt een pilotstudy beschreven naar de effectiviteit van een nieuw ontwikkelde psychomotorische interventie bij behandeling van posttraumatische stressstoornissen. Patiënten worden bij deze exposurebehandeling uitgenodigd om lichamelijk actief in actie te komen. Verondersteld wordt dat het actief betrekken van het lichaam in de behandeling van PTSS een aanvulling of alternatief kan bieden op de bestaande in de landelijke richtlijnen geadviseerde EMDR en cognitieve gedragstherapie. Tot op heden is er gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor deze psychomotorische behandeling. In een multiple single case (N=1) studie werd de effectiviteit onderzocht door veranderingen te meten in angstniveau en mate van welbevinden. De resultaten laten per patiënt een sterk wisselend behandeleffect zien. Het overall resultaat laat positieve trends zien, maar wetenschappelijk gezien zijn er te weinig resultaten gevonden om van een daadwerkelijk effect te kunnen spreken. Het in deze studie gebruikte ontwerp kan relevant zijn voor vaktherapeutisch onderzoek en de verdere ontwikkeling van dit soort behandelingsinnovatie op basis van veldstudie.