DatabankVaktherapie

PRODUCT BASIS DRAMATHERAPIE – Ik in zicht – Een dramatherapeutische groepsbehandeling voor jongeren (12-18 jaar) met een autisme spectrum stoornis (ASS) ter bevordering van identiteitsontwikkeling.

Identiteitsontwikkeling van jongeren met autisme stimuleren door zelfkennis verkrijgen met betrekking tot de persoonlijkheid, het lichaam, de positie ten opzichte van de ander en emoties (het vergroten van de Theory of Mind).