De Generieke module Vaktherapie en transdiagnostische factoren. Een onderzoek naar de praktijk.

Het begrip transdiagnostische factoren ( TDF’s) staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling in de ggz. Ook in de vaktherapie neemt de belangstelling toe voor het transdiagnostisch werken. In dit artikel worden de resultaten van twee pilotstudies onder de deelnemers aan de informatiesessies GMVT en TDF gepresenteerd. Uit de eerste pilotstudie bleek dat het denken in TDF’s breed gedragen werd, maar dat voor het daadwerkelijk implementeren meer uitleg en training nodig is. Uit de tweede pilotstudie blijkt dat de zeven TDF’s zoals omschreven in de GMVT ook herkenbaar zijn geweest in de behandelingen van de deelnemende disciplines in de vaktherapie. Omdat de pilotstudies beperkingen kent, dienen de resultaten gezien te worden als een startpunt voor verdere ontwikkeling.