DatabankVaktherapie

Transdiagnostische factoren: het materiaal en de ervaring. Differentiatie naar aanleiding van onderzoek naar beeldende therapie bij kinderen met autisme.

De transdiagnostische factoren (TDF’s) waarneming, emotieregulatie, executieve functies en sociale interactie worden vergeleken met resultaten uit deelonderzoeken van het promotieonderzoek van de auteur. Dit promotieonderzoek naar beeldende therapie bij kinderen met autisme heeft onder andere consensus opgeleverd over een aantal elementen die een belangrijke rol spelen in de behandeling: zelfwaarneming, emotieregulatie, flexibiliteit en sociaal gedrag. Deze elementen sluiten onvoldoende aan bij de TDF’s. Een kritische houding bij de implementatie in de praktijk van GMVT en TDF’s, wordt aanbevolen. Differentiatie van TDF’s is van belang ten aanzien van doelgroepen en problematieken. Vandaar dat ook wordt aanbevolen om meer systematisch onderzoek te doen naar inhoud en betekenis van TDF’s en TDF-gerelateerde thema’s.