Lichaamsattitude bij mensen met psychische problematiek.

Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor lichaamsattitude bij mensen met psychische problematiek, is hiernaar nog weinig empirisch onderzoek gedaan. Het doel van de huidige studie was het meten van lichaamsattitude bij een brede groep mensen met psychische problematiek en de scores te vergelijken met die van een groep mensen uit de algemene bevolking. Verder werd de relatie met zelfgerapporteerde psychische gezondheid en kwaliteit van leven onderzocht. 176 vrouwen en 91 mannen in behandeling binnen de ggz vulden de Dresden Body Image Questionnaire, de Outcome Questionnaire en de Manchester Short Assessment of Quality of Life in. De resultaten laten zien dat mensen met psychische problematiek significant lager scoren op lichaamsattitude dan mensen uit de vergelijkingsgroep. De scores van de patiënten varieerden per diagnostische groep, waarbij de groep patiënten met PTSS het laagst scoorde. Sekseverschillen waren groot voor de subschalen acceptatie en seksualiteit en klein voor vitaliteit. De associaties van lichaamsattitude met zelfgerapporteerde mentale gezondheid en kwaliteit van leven waren medium tot sterk. Geconcludeerd kan worden dat een negatieve lichaamsattitude een algemeen probleem is bij patiënten met diverse stoornissen. Lichaamsattitude kan daarom beschouwd worden als een transdiagnostische factor.