Product Basis. Groepsdanstherapie ter bevordering van het welbevinden van mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide neurocognitieve stoornis. 

Uitgebreide neurocognitieve stoornis (NCS) is een verzamelnaam voor alle vormen van dementie. Mensen met een uitgebreide NCS kunnen moeite hebben om met de ingrijpende veranderingen van het ziekteproces om te gaan. Dit kan leiden tot verstoringen in het psychosociaal functioneren zoals aanzienlijke stress, gedrags- en stemmingsontregelingen en sociaal isolement. Dit heeft direct invloed op het welbevinden, omdat deze verstoringen leiden tot o.a. verminderd leefplezier en het niet lekker in je vel zitten. Deze danstherapeutische interventie heeft als doel het bevorderen van het welbevinden van mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide NCS. Het betreft een groepstherapie.