Psychomotorische diagnostiek in de behandeling van chronische pijn.

Psychomotorische therapie wordt binnen de behandeling van chronische pijn vaak ingezet, met onder andere als doel om het lichaamsbewustzijn te vergroten, zodat er een adequater zelfmanagement ontstaat. In het onderzoek van Van der Maas (2015) is bij een psychomotorische groepsbehandeling een verbetering van lichaamsbewustzijn gemeten, wanneer er bij de cliënt bij aanvang van de behandeling sprake was van een laag niveau van lichaamsbewustzijn. Het verschil in lichaamsbewustzijn tussen mensen met en mensen zonder chronische pijnklachten is echter nog nauwelijks onderzocht. In onderhavig artikel wordt een onderzoek naar dit verschil beschreven. Daarnaast wordt besproken hoe lichaamsbewustzijn gerelateerd is aan psychisch welbevinden.