Individuele dramatherapie Developmental Transformations voor volwassenen met autonomieproblematiek, om hun zelfsturend vermogen te ontwikkelen of te vergroten.

Autonomieproblematiek is een klacht-overstijgende problematiek en blijkt als transdiagnostische factor nauw verbonden met een variëteit aan psychische stoornissen en mildere vormen van psychische problematiek, (on)welbevinden en stress, deze (mede-) veroorzaakt en/of in stand houdt. Deze dramatherapie-interventie richt zich middels de improvisatie methode Developmental Transformations, op het ontwikkelen van het zelfsturend vermogen.