DatabankVaktherapie

Chronisch beter voelen. Beeldende therapie waarbij revalidanten lichaamssignalen leren herkennen om eigen regie te kunnen voeren over hun leven met een chronische somatische aandoening.

Deze interventiebeschrijving is geschreven voor revalidanten met een chronisch somatische aandoening (CSA) die moeite hebben met het registreren en interpreteren van eigen lichaamssignalen. Het betreft een consensus-based interventiebeschrijving, in de vorm van Product-Basis, met als hoofddoel voor de revalidant het regie voeren over de eigen gezondheidstoestand door lichaamssignalen te registreren en adequaat te interpreteren. De interventiebeschrijving is gebaseerd op het ETC (Expressive Therapies Continuüm) van Hinz (2009), waarbij specifiek wordt ingegaan op de transdiagnostische factoren waarneming, arousal en sociale interactie. Het product richt zich op het eerste niveau van het ETC, de sensorische en kinesthetische informatieverwerking. Hierbij worden beeldende materialen en technieken ingezet om interne en externe prikkels in het lichaam waar te nemen.