De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via Vaktherapie.

In deze rede zal ik allereerst ingaan op de praktijk, het hoger beroepsonderwijs en het kennisdomein gericht op de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis (1). Vervolgens sta ik stil bij de focus van het bijzonder lectoraat aan de hand van enkele centrale inhoudelijke thema’s van vaktherapie bij deze doelgroep (2). Daarna zal ik inzoomen op het profiel van het lectoraat; op welke manier levert het lectoraat een bijdrage aan het geschetste domein? En hoe past dit binnen de HAN? Afsluitend zal ik ingaan op de concrete projecten en plannen van het lectoraat (3).