Meten in de vaktherapie praktijk deel 2. Eerste onderzoeksresultaten over behandelresultaten van vaktherapeuten met een eigen praktijk.

Als vervolg op het artikel Meten in de praktijk in het Tijdschrift voor Vaktherapie van 2018/3 van Sytze Kalisvaart en Trudy op den Buys worden in dit artikel de eerste resultaten van het project gepresenteerd. Hiermee wordt zichtbaar hoe vaktherapeuten op gestructureerde wijze kwantitatieve gegevens over behandeldoelen en -resultaten kunnen verzamelen en tonen aan cliënten en derden, zoals verwijzers en financiers: een belangrijke stap in de richting van effectonderzoek.