Wat werkt? Onderzoek naar de werkzame elementen van de muzieksculptuur.

Twintig jaar ervaring met muzieksculpturen in de gezondheidszorg heeft de tijd rijp gemaakt voor de ontwikkeling van een duidelijk herkenbare organisatie waarbinnen uitvoering, onderwijs en onderzoek hun plaats krijgen. Met de oprichting van het LEMS (Landelijk Expertise Centrum Muzieksculpturen) is een half jaar geleden de eerste organisatorische stap gezet door een tiental muziektherapeuten die de methode binnen hun eigen praktijk gebruiken. Scholing en certificatie gaan het pionierstijdperk verlaten. En onderzoek, is het mogelijk de organisatie ook te gebruiken voor een efficiënt en direct aan de praktijk gerelateerd onderzoeksprogramma? En zo ja, hoe? In dit artikel een aanzet.