PMT, werkt het en hoe dan? Ervaringen van cliënten met een licht verstandelijke beperking die PMT kregen om hun boosheid en/of agressief gedrag te leren reguleren.

Psychomotorische therapie (PMT) wordt vaak ingezet ter vermindering van boosheid en agressief gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe deze cliënten PMT ervaren is niet eerder onderzocht. In dit onderzoek zijn daarom de ervaringen van zeven cliënten geanalyseerd met behulp van Interpretatieve Fenomenologische Analyse. Volgens de cliënten spelen zowel het ervaringsgerichte karakter als de therapeutische relatie een belangrijke rol in de werkzaamheid van PMT. Door de concrete activiteiten krijgen zij inzicht in lichaamssignalen en kunnen zij experimenteren met nieuw gedrag in een veilige context. Na het afronden van PMT geven de cliënten aan minder agressieve uitbarstingen te hebben, en zijn ze zelfverzekerder. Dit heeft te maken met hun verbeterde lichaamsbewustzijn ook als zij boos zijn en omdat zij nu adequater kunnen reageren bij boosheid. De cliënten ervaren PMT als een helpende interventie bij het leren reguleren van boosheid en agressief gedrag, waarbij het leveren van maatwerk door de psychomotorisch therapeut cruciaal blijkt te zijn.