DatabankVaktherapie

Beeldende therapie ter vergroting van de behandelmotivatie voor volwassen cliënten met een stoornis in het gebruik van middelen. Kortdurende ervaringsgerichte groepsinterventie gebaseerd op de verandertaal uit de motiverende gespreksvoering.

De behandelmotivatie van de cliënt met een stoornis in het gebruik van middelen is bij aanvang van de behandeling vaak ambivalent. De basisbehoeften autonomie, gevoel van competentie en sociale verbondenheid zijn bij de cliënt vaak laag, wat bijdraagt aan een lage motivatie om te veranderen. Beeldende therapie speelt in op deze basisbehoeften, door de cliënt met deze thema’s te laten oefenen binnen de beeldende werkvormen, met als doel de motivatie voor behandeling van een stoornis in het gebruik van middelen te laten toenemen Deze interventiebeschrijving in de vorm van een consensus based Product-plus vindt zijn basis in de wetenschappelijk onderbouwde theorieën Cognitieve Gedragstherapie en Motiverende gespreksvoering waar verandertaal een onderdeel van is en het Expressive therapies Continuum als vaktherapeutische model.