Mentalization-Based Treatment. Voor vaktherapeuten ook de nieuwste trend?

Mentalization-Based Treatment (MBT) is ontwikkeld door Bateman en Fonagy, een bewezen effectieve behandeling van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. In deze therapie ligt de focus op mentaliseren: het vermogen tot begrijpend waarnemen, het kunnen inleven en interpreteren van de geest van de ander en jezelf. Er is veel belangstelling voor MBT en in dit artikel wordt onderzocht of het voor vaktherapeuten ook waardevol is. Er wordt ingegaan op enkele kernbegrippen uit de MBT en op de houding van de therapeut.