DatabankVaktherapie

Timing in muzikale interactie

Dit artikel beschrijft de theoretische uitgangspunten en de noodzaak voor het ontwikkelen van een instrument dat tijdsgerelateerde aspecten binnen de muzikale interactie tussen muziektherapeute en een autistisch kind meet. Het gezamenlijk beleven van tijd en de daarop gebaseerde muzikale synchronisatie en uitwisseling staan daarbij centraal. Daarnaast wordt de constructie van het instrument beschreven en hoe betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd zullen worden.