DatabankVaktherapie

Spelen met perspectieven. Bouwstenen voor een ontwikkelingsgerichte dramatherapie.

In dit artikel worden de bouwstenen voor een ontwikkelingsgerichte dramatherapeutische behandeling geschetst die zich richt op de versterking van het zelfbeeld. Om de dynamiek van een negatief zelfbeeld te begrijpen, wordt gefocust op de ontwikkeling van het Zelf en de spelontwikkelingsfasen. Samen vormen zij de bouwstenen voor een ontwikkelingsgerichte dramatherapie. De bouwstenen worden gepresenteerd als dramatherapeutische strategieën. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe de gestagneerde ontwikkeling van het Zelf via deze strategieën doorbroken kan worden.