[Module Plus] Individuele beeldende therapie gericht op het herstel van actorschap, voor psychiatrische patiënten met een ontwrichtende verlieservaring.

De doelgroep in deze consensusbased interventiebeschrijving (modulevorm) kenmerkt zich door psychiatrische patiënten die niet in staat zijn een negatieve of traumatische gebeurtenis op te vangen waardoor ze alleen in het hier en nu kunnen ‘overleven’ (Frank, 1974 in Gemmeke, 2013). De lijdensdruk is groot, net zoals gevoelens van schaamte, mislukking en machteloosheid. De interventie kent drie fasen. In elke fase wordt een actieve, betrokken en reflectieve houding gestimuleerd (De Graaff, De Boer & Schoot, 2014) met de nadruk op eigen regie en het vinden van eigen oplossingen (Visser, 2018). Patiënten leren weer te beschikken over het creatieve vormgevingsproces waarmee ze op hun eigen wijze richting aan hun leven kunnen geven.